کتاب آونگ فوکو

اثر اومبرتو اکو از انتشارات روزنه - مترجم: رضا علیزاده-داستان معمایی

A superb cerebral entertainment about three editors who cook up a hoax-involving the Templar Knights, Stonehenge, the Cabala, and Brazilian voodoo, among other things-that suddenly becomes all too real. Translated by William Weaver. A Helen and Kurt Wolff Bookخرید کتاب آونگ فوکو
جستجوی کتاب آونگ فوکو در گودریدز

معرفی کتاب آونگ فوکو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آونگ فوکو


 کتاب قلبم را به تو هدیه می کنم
 کتاب مرد است و قتلش، آقا کمال!
 کتاب من قاتل زنجیره ای نیستم
 کتاب الیزابت گم شده است
 کتاب اکو در آتش
 کتاب شرکت