کتاب ادگار آلن پو

اثر ادگار آلن پو از انتشارات نگاه - مترجم: پریسا سلیمان زاده-داستان معمایی

ادگار آلن پو استاد خلق ژانر داستان‌های سیاه و همچنین یکی از بزرگان داستان کوتاه است. مترجمان در این اثر مهمترین داستان‌های کوتاه این شاعر و داستان‌سرای بزرگ آمریکا را گزینش و با دقت نظری در خور تحسین به زیبایی به زبان پارسی برگردانده‌اند. خواننده در این کتاب نه تنها گزیده‌ای از جذاب‌ترین و خواندنی‌ترین داستان‌های پو را در برابر خود دارد که با سیر تحول داستان‌نویسی این نویسنده بزرگ نیز آشنا می‌شود


خرید کتاب ادگار آلن پو
جستجوی کتاب ادگار آلن پو در گودریدز

معرفی کتاب ادگار آلن پو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ادگار آلن پو


 کتاب چهره ی پشت شیشه
 کتاب چهار موش کور
 کتاب میزری
 کتاب پنج خوک کوچک
 کتاب کوفسکی کارآگاه خصوصی 4
 کتاب برق نقره ای و پنج داستان دیگر