کتاب اعترافات

اثر ژان ژاک روسو از انتشارات نیلوفر - مترجم: مهستی بحرینی-داستان معمایی

In his Confessions Jean-Jacques Rousseau tells the story of his life, from the formative experience of his humble childhood in Geneva, through the achievement of international fame as novelist and philosopher in Paris, to his wanderings as an exile, persecuted by governments and alienated from the world of modern civilization. In trying to explain who he was and how he came to be the object of others admiration and abuse, Rousseau analyses with unique insight the relationship between an elusive but essential inner self and the variety of social identities he was led to adopt. The book vividly illustrates the mixture of moods and motives that underlie the writing of autobiography: defiance and vulnerability, self-exploration and denial, passion, puzzlement, and detachment. Above all, Confessions is Rousseaus search, through every resource of language, to convey what he despairs of putting into words: the personal quality of ones own existence.


خرید کتاب اعترافات
جستجوی کتاب اعترافات در گودریدز

معرفی کتاب اعترافات از نگاه کاربران
یک شاهکار واقعی، نشان دهنده‌ی شجاعت و صداقت نویسنده، نمایانگر یک زندکی پر فراز و نشیب و سرشار از ماجراهای جالب.


مشاهده لینک اصلی
روسو افتخار دارد که گناهانش را بگوید: رنجش، نومیدی و بی حرمتی او. رویاهای او، غم و اندوه او، تظاهرات او از پارانویا، اجازه می دهد تا تصویری قابل توجهی از واقعیت را در یک جهان از ارistocrats که به پادشاه در رژیم قدیمی است و هنوز رفته tiolà © اما چه کسی خواهد بود به زودی. اعترافات ژان ژاک روسو حیرت انگیز، گاهی اوقات خنده دار است، آنها در جمع آوری اطلاعات در مورد منتقد و شخصیت انتقادی شرکت می کنند، اما هرگز بعنوان غیرقابل انکار نیستند، همانطور که ولتر به ما مهربان است .

مشاهده لینک اصلی
این کتاب پر از اعترافات بسته به جفت های خاصی از مخالفت های باینری است که فیلسوف بزرگ را ایجاد می کنند. از سوی دیگر، با توجه به ارتباط بین گفتار و نوشتار، ژان ژاک روسو، در مورد آن به عنوان یک مکمل خطرناک برای سخن گفتن به این موضوع محکوم می کند. از سوی دیگر، او اعتراف می کند که حتی اگر نوشتن مصنوعی و فریبنده باشد، می تواند پنهان شود یا خود را دقیقا همانطور که برای او مناسب است محاصره کنید. اعترافات بسیار ...

مشاهده لینک اصلی
حدود 75 درصد راه را از طریق و تعجب اگر روسو پارانویا بود و یا اگر واقعا وجود دارد طرح برای بی اعتبار او در جامعه است. جالب است بدانید که هر ایده ای را در مورد آنچه که در روستای روستا اتفاق می افتد، به دست می آورید و به درک رفتار و فرهنگ جامعه فرانسه می پردازید.

مشاهده لینک اصلی
این قطعا یک سند منحصر به فرد است: به ویژه از طریق خودآزمایی و جسارت آن. این توضیح می دهد که بسیاری از رفتارهای بعد از روسو. اما، صادقانه، بعد از مدتی شخصیت روسو واقعا تحریک می کند. و این باعث می شود خواندن دشوار است.

مشاهده لینک اصلی
البته، هر کسی که این کتاب را خوانده است می داند که بهترین کتاب است!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب اعترافات


 کتاب خواب گران
 کتاب احضار
 کتاب باید بدانم
 کتاب سرزمین اکتبر
 کتاب جایزه
 کتاب شبی عالی برای سفر به چین