کتاب جایزه

اثر ایروینگ والاس از انتشارات امیرکبیر - مترجم: سیروس ارشادی-داستان معمایی

بنیاد نوبل به شش نقطۀ دنیا تلگرامی مخابره کرد که در یک لحظۀ هیجان‌انگیز برندگان جایزه فهمیدند که به اوج افتخار رسیده‌اند و نام آن‌ها جاودانی شده است. ماجرای قهرمانان این داستان شامل داستان‌نویس امریکایی است که برندۀ جایزۀ ادبیات شده و زن و شوهر فرانسوی که برندۀ جایزۀ شیمی شده است و… که حوادثی سر راه هر کدام‌شان قرار دارد.


خرید کتاب جایزه
جستجوی کتاب جایزه در گودریدز

معرفی کتاب جایزه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جایزه


 کتاب خفاش
 کتاب دفتر کارآگاهی شماره یک بانوان
 کتاب در یک جنگل تاریک تاریک
 کتاب آدم برفی
 کتاب دختر سوم
 کتاب دو دختر کوچولوی آبی پوش