کتاب جزیره ی شاتر

اثر دنیس لیهان از انتشارات نشر چشمه - مترجم: کوروش سلیم زاده-داستان معمایی

جزیره‌ی شاتر داستان یک شخصیت نظامی‌ است که در پی کشف و اعتراض به اسرار نظامی امریکا، به جزیره‌ای دورافتاده تبعید می‌شود. یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این کتاب جدال میان «صدق» و «کذب» است و تفاوت‌هایی با نسخه‌ی اقتباس‌شده‌ی آن دارد.

در بخشی از کتاب می‌خوانیم:
دو سال از مرگ دُلورِس می‌گذشت، بااین‌حال هنوز هم شب‌ها در خواب به سراغ تدی می‌آمد. حضورش در رویاهای تدی چنان قوی بود که گاه صبح که از خواب برمی‌خاست برای چند دقیقه فکر می‌کرد دُلورِس در آشپزخانه است و یا روی ایوان آپارتمان‌شان در باتن‌وود ایستاده و قهوه می‌خورد. این البته حقه‌ی کثیف و سنگ‌دلانه‌ای از سوی ذهنش بود، بااین‌حال تدی خیلی وقت بود که منطق وجودی آن را پذیرفته بود. بیدار شدن از خواب، هر چه باشد، شباهت گریزناپذیری به تولد دوباره دارد. شما بدون هیچ گذشته‌ای از خواب برمی‌خیزید بعد چند خمیازه و بازوبسته کردن چشم‌های‌تان، گذشته‌تان را از نو جمع می‌کنید. تکه‌های خاطرات‌تان را بُر می‌زنید و براساس تقدم و تأخر زمانی مرتب می‌کنید، تا خود را برای رودررویی با زمانِ حال آماده کنید.


خرید کتاب جزیره ی شاتر
جستجوی کتاب جزیره ی شاتر در گودریدز

معرفی کتاب جزیره ی شاتر از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جزیره ی شاتر


 کتاب غیب شدن ازمی لنوکس
 کتاب استخوان ها دروغ نمی گویند
 کتاب دختر پالتو قرمز
 کتاب آخرین شانس
 کتاب از پشت پنجره
 کتاب پارادوکس