کتاب دروازه سرنوشت

اثر آگاتا کریستی از انتشارات هرمس - مترجم: فائزه اسکندری-داستان معمایی

مدارک پزشکی تحویل داده شد. یکی دو رهگذر که زیاد از در دور نبودند شهادت دادند. با خانواده صحبت شد و در مورد سلامتی‌اش چیزهایی گفتند و از کسی که ممکن بود دشمنی‌ای با او داشته باشد برای کمک به پلیس بازجویی شد و گفتند که بی‌گناهند... ؛


خرید کتاب دروازه سرنوشت
جستجوی کتاب دروازه سرنوشت در گودریدز

معرفی کتاب دروازه سرنوشت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دروازه سرنوشت


 کتاب مرد آرایشگر
 کتاب آوریل سرخ
 کتاب قتل عمد؟
 کتاب معمای کلبه سپید
 کتاب وقتی رفت
 کتاب آخرین سالگرد