کتاب دوست اندلسی

اثر الکساندر سودربرگ از انتشارات آوند دانش - مترجم: ارنواز صفری-داستان معمایی

«دوست اندلسی» ماجرای جنگ‌ها و کشمکش میان دو مافیاست. یکی قصد جان پسر رئیس مافیای دیگری را می‌کند و در این سوقصد پسر مدتی در بیمارستان بستری می‌شود و رابطه‌ای عاطفی میان او و پرستارش شکل می‌گیرد. همزمان با شکل‌گیری رابطه میان پرستار و پسر رئیس، آتش این جنگ زبانه می‌کشد و پرستار ناخواسته درگیر ماجرا می‌شود.


خرید کتاب دوست اندلسی
جستجوی کتاب دوست اندلسی در گودریدز

معرفی کتاب دوست اندلسی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دوست اندلسی


 کتاب زود برو دیر برگرد
 کتاب زنانه نیست
 کتاب هرگز بازنگرد
 کتاب باغبان شب
 کتاب شیطان به قتل می رسد
 کتاب آرتور و جورج