کتاب راز اتاق تاریک

اثر گیوم پروو از انتشارات قطره - مترجم: بهاره مرادی-داستان معمایی

راز اتاق تاریک رمان پلیسی است که در فضای قرن نوزده فرانسه رخ می‌دهد. این رمان داستان جناییِ بسیار جذابی است که در جریان آن مفهوم عنوان کتاب روشن می­‌شود. قصه با حضور قهرمان رمان در یکی از جلسات احضار ارواح که در قرن نوزده در پاریس باب بوده، آغاز می‌‌شود و از آن‌‌جا با سلسله‌حوادثی مهیج برای کشف قاتل احضارکننده‌ی ارواح همراه می‌‌شود. نویسنده با ایجاد شبکه‌ای از معما‌ها و چرایی‌ها در بستر مهیج و سیال داستان، پیوسته خواننده را کنجکاو و تشنه‌ی کشف پاسخ‌ها نگه می‌دارد تا این‌که در نقطه‌ی پایان به یک‌باره تمام تکه‌های پازل کنار هم قرار می‌گیرد و خواننده را غافل­گیر می‌کند.


خرید کتاب راز اتاق تاریک
جستجوی کتاب راز اتاق تاریک در گودریدز

معرفی کتاب راز اتاق تاریک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راز اتاق تاریک


 کتاب سادی
 کتاب اکو در آتش
 کتاب خورشید نیمه شب
 کتاب لرد اجور می میرد
 کتاب سه غریبه در شهر
 کتاب دختر پالتو قرمز