کتاب روزی مثل امروز

اثر پتر اشتام از انتشارات افق - مترجم: مریم مویدپور-داستان معمایی

آندرآس، معلم میان‌سال، که تنها و سر خورده است ناگهان تصمیم می‌گیرد دوباره اختیار زندگی‌اش را به دست گیرد. از این رو همه چیز را ترک می‌کند، به این امید که هنوز بارقه‌ی عشقی در او مانده باشد؛


خرید کتاب روزی مثل امروز
جستجوی کتاب روزی مثل امروز در گودریدز

معرفی کتاب روزی مثل امروز از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب روزی مثل امروز


 کتاب پتوی خیلی بزرگ بابا
 کتاب نجات مگان
 کتاب خانه پیش از تاریکی
 کتاب روانپریش خوب
 کتاب گامبی ترکی
 کتاب شبح سفید