کتاب طوطی فلوبر

اثر جولین بارنز از انتشارات ماهی - مترجم: الهام نظری-داستان معمایی

شیفتگی وسواس‌گونهٔ دکتری انگلیسی است به شخصیت و رازهای زندگی گوستاو فلوبر. جفری بریت‌ویت که به تازگی همسرش را از دست داده به فرانسه سفر می‌کند تا از مکان‌هایی که به نحوی به فلوبر ربط دارند دیدن کند. در بازدید از دو موزهٔ محل تولد و اتاقی که او آخرین لحظات زندگی‌اش را در آنجا گذرانده متوجه نکتهٔ جالبی می‌شود؛ هر دو موزه ادعا می‌کنند اصل آن طوطی خشک‌شده‌ای که فلوبر هنگام نوشتن داستان «ساده‌دل» روی میزش می‌گذاشته، نزد آن‌هاست. او در پی گشودن این راز به‌ظاهر پیش‌پاافتاده نقبی می‌زند به دل شخصیت و زندگی و آثار خالق «مادام بواری» و در این میان حقایقی نیز از زندگی خودش با رازهایی از زندگی فلوبر درهم‌می‌آمیزد.


خرید کتاب طوطی فلوبر
جستجوی کتاب طوطی فلوبر در گودریدز

معرفی کتاب طوطی فلوبر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب طوطی فلوبر


 کتاب شکار و تاریکی
 کتاب ما دروغگو بودیم
 کتاب به هیچ کس نگو
 کتاب ادگار آلن پو
 کتاب فروپاشی
 کتاب قطار ساعت 4:50 از پدینگتون