کتاب قتل در پرستشگاه آنوبیس

اثر لیندا اس رابینسون از انتشارات قطره - مترجم: زهرا نی چین-داستان معمایی

این رمان، داستان مرن، کارآگاهی در مصر باستان، را نقل می‌کند که به دستور فرعون به همراه پسرش، کیسن برای پی بردن به قتلی که در مکانی مقدس اتفاق افتاده تلاش می‌کند. مقتول کاتبی به نام هورمین است که به خاطر خصوصیات بد اخلاقی‌اش دشمنان زیادی داشته و بنابراین مظنونین به قتل وی زیاد هستند و همین موضوع باعث پیچیدگی حل این معما می‌شود. از طرفی دیگر چون این مسئله مربوط به خادمی درباری بوده، فرعون می‌خواهد این مسئله هر چه زودتر حل شود. مرن از سویی با خانواده‌ی مقتول، و از سویی با همکاران وی درگیر ماجراهایی می‌شود. نویسنده در این رمان جدای از پرداختن به معما و شخصیت‌های درگیرِ داستان، پیشینه‌ای هم از مصر باستان ارائه می‌دهد و سعی می‌کند با توصیفاتی، در خلق فضای تاریخی و شناساندن مصر باستان کمک کند.


خرید کتاب قتل در پرستشگاه آنوبیس
جستجوی کتاب قتل در پرستشگاه آنوبیس در گودریدز

معرفی کتاب قتل در پرستشگاه آنوبیس از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قتل در پرستشگاه آنوبیس


 کتاب وقتی رفت
 کتاب اتاق قرمز
 کتاب بیلی بتگیت
 کتاب تیمارستان
 کتاب در ژرفای آب
 کتاب قسمت آقا کمال