کتاب مینیاتوریست

اثر جسی بارتون از انتشارات هنر پارینه - مترجم: هاجر زینی وند-داستان معمایی