کتاب هانیبال

اثر توماس هریس از انتشارات دایره - مترجم: کورس جهانبیگلو-داستان معمایی

ـ من تو را با باقیمانده‌ی پدرت تنها می‌گذارم، کلاریس. هر چقدر اشک بریزی و یا ضجه بزنی از او صدایی بلند نخواهد شد. آنچه که باید از پدرت داشته باشی این نیست که روی تختت ریخته، بلکه آن چیزی است که باید در کله‌ات باشد. وقتی خواستی بیرون بیایی فقط خاطرات خوب او را با خودت بیاور؛


خرید کتاب هانیبال
جستجوی کتاب هانیبال در گودریدز

معرفی کتاب هانیبال از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هانیبال


 کتاب شکار گوسفند وحشی
 کتاب الهه انتقام
 کتاب خداحافظی طولانی
 کتاب رمز در قطار آبی
 کتاب اتاق قرمز
 کتاب الیزابت گم شده است