کتاب پایان دروغ ها

اثر اندرو برت از انتشارات البرز - مترجم: فرانک سالاری-داستان معمایی

نام من بكی است. وقتی به خانه رسيدم ديدم كه همسرم كريس با چاقو به قتل رسيده و خانه‌ی ما را به طور كامل بهم ريخته‌اند. اين‌گونه كه به نظر می‌رسد كريس چيزی داشته كه متعلق به آنان بوده است و من برای اين‌كه زنده بمانم بايد آن را پيدا كنم و به ايشان بازگردانم. آنان به من هفت روز فرصت داده‌اند. هيچ جايی برای پنهان شدن ندارم و نمی‌دانم بايد كجا رو جست و جو كنم. بنابراين با اين‌كه به پايان مهلت نزديك می‌شوم تصميم گرفته‌ام كه مقاومت كنم. اكنون همه‌ی آنچه دارم ذهنی پر از دروغ و يك نقشه‌ی بد است؛


خرید کتاب پایان دروغ ها
جستجوی کتاب پایان دروغ ها در گودریدز

معرفی کتاب پایان دروغ ها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پایان دروغ ها


 کتاب خانه گرد
 کتاب شاهد خاموش
 کتاب دختر پالتو قرمز
 کتاب حلقه سرخ و پنج داستان دیگر
 کتاب قاتل درون من
 کتاب کتاب بازها