کتاب یک پک

اثر جانت ایوانویچ از انتشارات آموت - مترجم: زهره زادسر-داستان معمایی

قهرمان اين رمان؛ استفانی پالم، مأيوس از ازدواجی ناموفق و در تلاش برای فراموش کردن گذشته، به کار خطرناک تعقيب و تحويل مجرمين بدهکار، می‌پردازد. آشنايی با رنجر جوان ثروتمند و خوش ظاهری که صاحب يک مؤسسه‌‌ی معتبر سيستم‌های حفاظت و ايمنی است، او را بر سر دو راهی احساسی قرار می‌دهد. ماجراهای سرگرم کننده و طنزآميز داستان، و مخاطرات شغل استفانی پلام به عنوان يک کارآگاه خصوصی، در کنار پايانی غيرمنتظره، خواننده را ناگزير به سراغ «پک»های بعدی «جانت ايوانويچ» نويسنده‌‌ی اين اثر مهيج می‌فرستد.


خرید کتاب یک پک
جستجوی کتاب یک پک در گودریدز

معرفی کتاب یک پک از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب یک پک


 کتاب اتاق در بسته
 کتاب آرک انجل
 کتاب دختر گمشده
 کتاب زود برو دیر برگرد
 کتاب خانه ای برای تعطیلات
 کتاب شبح