کتاب Pulp

اثر چارلز بوکوفسکی از انتشارات معیار علم-داستان معمایی

Opening with the exotic Lady Death entering the gumshoe-writers seedy office in pursuit of a writer named Celine, this novel demonstrates Bukowskis own brand of humour and realism, opening up a landscape of seamy Los Angeles.


خرید کتاب Pulp
جستجوی کتاب Pulp در گودریدز

معرفی کتاب Pulp از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب Pulp


 کتاب خرمن سرخ
 کتاب دختر خاندان گات 4
 کتاب شب سمور
 کتاب ماه پشت ابر نمی ماند
 کتاب نفست را هدر نده
 کتاب معمای جاده ساحل