کتاب Pulp

اثر چارلز بوکوفسکی از انتشارات معیار علم-داستان معمایی

Opening with the exotic Lady Death entering the gumshoe-writers seedy office in pursuit of a writer named Celine, this novel demonstrates Bukowskis own brand of humour and realism, opening up a landscape of seamy Los Angeles.


خرید کتاب Pulp
جستجوی کتاب Pulp در گودریدز

معرفی کتاب Pulp از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب Pulp


 کتاب پرنیان شب
 کتاب روزهای تاریک
 کتاب سایه های روح
 کتاب تابوتی در جنگل
 کتاب The Girl Next Door
 کتاب کولاک